Okólnik do starostów z 25 lutego 1846r. 

Według otrzymanych dziś w nocy raportów od kilku starostów powstanie, jakie wybuchło w niektórych punktach kraju, przybiera wszędzie obrót niepomyślny dla buntowników. Chłopi trwając w wierności dla J.C.Mości i rządu przeciwstawili się wszędzie obietnicom wyzwolenia od pańszczyzny, zniesienia wszelkich danin i ciężarów, które im poczynili ludzie źle myślący; gdy zaś ci ostatni przedsięwzięli zmusić lud wiejski z bronią w ręku do udziału w powstaniu, chłopi powstali odważnie, by ująć buntowników  i dostawić ich do cyrkułu albo komendy wojskowej. Przemocy zbrojnej przeciwstawili ze swej strony, przy czym zdarzyło się tu i ówdzie, że podnieceni przez napaści popełnili również liczne okrucieństwa. (...)

Pana naczelnika obwodu upoważnia się do udzielenia stosownych nagród pieniężnych tym chłopom, którzy się odznaczyli stawiając opór buntownikom, chwytając ich z gorliwością, utrzymując porządek w gromadzie poddanych czy też w inny sposób działając na rzecz rządu i dobrej sprawy. (...)

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864. Oprac. Stefan Kieniewicz, Tadeusz Mencel, Władysław Rostocki. Warszawa 1956, str. 596-598

 

1. Jaki stosunek do powstania prezentowali chłopi?

2. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej, napisz nazwisko chłopa-symbolu rabacji galicyjskiej

3. W jaki sposób włace austriackie starały się wpłynąć na postawę chłopów wobec powstania?