Spotkanie Napoleona III i Cavoura w Plombiéres wg raportu Cavoura do Wiktora Emanuela

Cesarz, natychmiast po wprowadzeniu mnie do swego gabinetu, od razu przystąpił do sprawy będącej przyczyną mej podróży. Rozpoczął od słów, że zdecydował się poprzeć Sardynię wszystkimi siłami w wojnie przeciw Austrii, aby tylko wojna ta była przedsięwzięta w jakimś celu nierewolucyjnym, w celu, który mógłby być usprawiedliwiony w oczach dyplomacji, a jeszcze bardziej w opinii publicznej we Francji i w Europie.

Cesarz zgodził się bez trudności, że należy natychmiast przepędzić Austriaków z Włoch i nie zostawić im ani piędzi ziemi z tej strony Alp i Isonzo; ale jak później zorganizować Włochy?

Po długich rozważaniach – oszczędzam Waszej Wysokości sprawo­zdania z nich – doszliśmy do uzgodnienia następujących podstaw, zastrze­gając sobie, że mogą one ulec zmianie w zależności od wydarzeń wojennych. Dolina Padu, Romania i legacje (północne prowincje Państwa Kościelnego) utworzą królestwo Górnych Włoch, w których będzie panował dom Sabaudzki. Zachowa się dla papieża Rzym z terytorium, które go otacza. Reszta państwa papieskiego wraz z Toskanią utworzą królestwo Włoch Central­nych. Nie tknięto by zmianami terytorialnymi Neapolu. Cztery państwa włoskie utworzyłyby konfederację na wzór konfederacji niemieckiej, której prezydenturę dano by papieżowi, aby go pocieszyć po stracie najlepszych części jego państwa.

Po uregulowaniu przyszłego losu Włoch cesarz zapytał mnie, co otrzy­ma Francja, oraz czy Wasza Wysokość ustąpi Sabaudię i Hrabstwo Nicei (...)

Historia   powszechna.  Czasy   nowożytne   1640-1870.  Wybór   tekstów   źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1955, cz. IV, str. 83

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego?

2. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej napisz, kim byli wspomniani w źródle Cavour i Wiktor Emanuel.

3. Jakiego zadośćuczynienia w zamian za pomoc oczekiwał Napoleon III?

4. Przedstaw planowaną reorganizację polityczną Półwyspu Apenińskiego