Proklamacja o wyzwoleniu niewolników-Murzynów z l  stycznia 1863

(...) Przeto ja, Abraham Lincoln, Prezydent Stanów Zjednoczonych, na mocy udzielonej mi władzy, jako naczelny wódz armii i floty Stanów Zjednoczonych w czasie zbrojnego buntu przeciw władzy i rządowi Sta­nów Zjednoczonych, uważając to jako właściwy i konieczny środek wojen­ny – w tym pierwszym dniu stycznia 1863 (...) zarządzam i ustalam, że w następujących stanach, względnie w ich częściach, w których ludność znajduje się z dniem dzisiejszym w stanie buntu zbrojnego przeciwko i Stanom Zjednoczonym (...) (następuje wyliczenie stanów) wszystkie osoby, trzymane jako niewolnicy w wyżej wymienionych stanach lub częściach stanów są i odtąd będą wolni, władza zaś wykonawcza Stanów Zjednoczo­nych wraz z wojskowymi i morskimi władzami uzna i ochroni wolność wspomnianych osób (...)

(...) i dalej ogłaszam i podaję do wiadomości, że takie osoby (tzn. nie­wolnicy obdarzeni wolnością), o odpowiednich kwalifikacjach, będą przyj­mowane do służby zbrojnej Stanów Zjednoczonych jako załoga fortów pozycji, stacji i innych miejsc oraz okrętów wojennych wszelkiego ro­dzaju (...)

Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640-1870, Wybór tekstów źródłowych pod red. B. Krauzego, cz. IV, str. 446

 

1. Wyjaśnij znaczenie użytego w tytule tekstu źródłowego terminu proklamacja.

2. Wyjaśij, kogo ma na myśli Abraham Lincoln, pisząc o buntownikach.

3. Na podstawie wiedzy źródłowej przedstaw skutki powyższej proklamacji.