Umowa angielsko-rosyjska z 1889 r.

Rosja i Wielka Brytania, ożywione szczerym pragnieniem uniknięcia w Chinach wszelkiego powodu do zatargów w sprawach, w których ich interesy zazębiają się, biorąc pod uwagę ciążenie gospodarcze i geograficz­ne niektórych części tego cesarstwa uzgodniły, co następuje:

1. Rosja zobowiązuje się nie ubiegać się ani na swój rachunek, ani na korzyść poddanych rosyjskich lub innych o jakiekolwiek koncesje kolejowe w dorzeczu Jangcy-ciang i nie przeciwdziałać bezpośrednio lub pośrednio na tym obszarze żądaniom koncesji kolejowych popieranych przez rząd brytyjski.

2. Wielka Brytania ze swej strony zobowiązuje się nie ubiegać się ani na swój rachunek, ani na korzyść poddanych brytyjskich lub innych o jakiekolwiek koncesje kolejowe na północ od Wielkiego Muru Chińskiego i nie przeciwdziałać bezpośrednio lub pośrednio na tym obszarze żądaniom koncesji kolejowych popieranym przez rząd rosyjski (...)

Prawo międzynarodowe i  historia dyplomatyczna.   Wybór   dokumentów.  Opracował L. Gelberg, t. I., Warszawa 1954, str. 174

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego. Uzasadnij odpowiedź.

2. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, na czym polegał sens zawartej umowy.

3. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej oceń położenie międzynarodowej Chin pod koniec XIX w.