Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Aleksander I Romanow (1777-1825) – syn Pawła I, od 1801 r. car Rosji; w 1805 r. został pokonany przez Napoleona pod Austerlitz i w 1807 r. podpisał traktat pokojowy w Tylży; początkowo przystąpił do narzuconej przez Napoleona blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii, ale wkrótce od niej odstąpił, co przyczyniło się do zorganizowania przez Napoleona w 1812 r. wyprawy na Rosję; odparcie najazdu francuskiego wzmocniło pozycję międzynarodową Rosji; z inicjatywy Aleksandra I na kongresie wiedeńskim utworzono Święte Przymierze oraz z części ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie; Aleksander I koronował się na króla i nadał Królestwu Polskiemu liberalną konstytucję; za panowania Aleksandra I obszar Rosji powiększył się ponadto o Gruzję, Finlandię, Besarabię i Azerbejdżan.