Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

gen. Władysław Anders

Anders Władysław (1892-1970) - generał wojska polskiego; w czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, a od 1918 r. w Wojsku Polskim; absolwent Wyższej Szkoły Wojskowej w Paryżu; we wrześniu 1939 r. dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii i Grupą Operacyjną Kawalerii; po kapitulacji został internowany w ZSRR; w 1941 r. gen Władysław Sikorski mianował go dowódcą Armii Polskiej w ZSRR; po ewakuacji armii na Bliski Wschód objął dowództwo na 2 korpusem polskim i dowodził nim  w kampanii włoskiej - m.in. w bitwie pod Monte Cassino; czasie niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego pełnił obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.