Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

August III Sas/August III Wettin (1696-1763) - syn Augusta II z dynastii Wettinów i Krystyny Eberharrdyny z domu Bayreuth, od 1733 r. elektor saski i król polski; został wybrany jako kontrkandydat Stanisława Leszczyńskiego przez nieliczną szlachtę dzięki interwencji wojsk rosyjskich; panowanie Augusta III to okres największego osłabienia Rzeczypospolitej i upadku jej międzynarodowego znaczenia; wzrosła samowola magnaterii, pogłębiło się wewnętrzne rozprzężenie i anarchia.