Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Balicki Zygmunt (1858-1926) – polski socjolog i psycholog społeczny, czołowy ideolog narodowej demokracji; w 1887 r. założył Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, a wspólnie z Romanem Dmowskim w 1893 r. założył Ligę Narodową, a w roku 1897 r.  Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne; był redaktorem organu prasowego endecji – „Przeglądu Wszechpolskiego” oraz „Przeglądu Narodowego”; po wybuchu I wojny światowej opowiedział się po stronie państw Ententy i poparł  ideę tworzenia legionów przy armii rosyjskiej; swoje poglądy zawarł m.in. w pracach: Liberalizm i demokratyzm (1886) i Egoizm narodowy wobec etyki (1902).