Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Chamberlain Arthur Neville
Chamberlain Arthur Neville

Chamberlain Arthur Neville (1869-1940) – polityk brytyjski, czołowy działacz Partii Konserwatywnej; w latach 1923-1924 pełnił funkcję ministra skarbu, a w latach 1937-1940 był premierem rządu; zwolennik porozumienia z III Rzeszą za cenę daleko idących ustępstw – był jednym z inicjatorów układu monachijskiego z 1938 r.; 31 III 1939 r. udzielił Polsce jednostronnych gwarancji niepodległości na wypadek agresji ze strony III Rzeszy, a 3 IX 1939 r. wypowiedział wojnę Niemcom; 10 V 1940 r. ustąpił ze stanowiska premiera na rzecz Wilsona Churchilla.