Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Comte Auguste (1798-1857) – francuski pisarz polityczny i filozof uważany za twórcę socjologii jako odrębnej dyscypliny naukowej; w swoim dziele Cours de philosophie positive (1830-42) udowadniał, że rozwój społeczny i myśl ludzka ewoluują poprzez 3 stadia: teologiczne, metafizyczne i pozytywne.