Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Józef Cyrankiewicz
Wikimedia Commons

Cyrankiewicz Józef (1911-1989) - działacz socjalistyczny i komunistyczny; w 1930 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); podczas II wojny światowej działał w PPS WRN, a od 1942 r. był więziony w Auschwitz, gdzie organizował obozową konspirację.

Po wojnie wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, w której zajmował kierownicze stanowiska; doprowadził do połączenia Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (grudzień 1948 r.) na warunkach podyktowanych przez komunistów; w latach 1948-71 był członkiem Biura Politycznego PZPR; dwukrotnie - w latach 1947-52 i 1954-70 był premierem rządu, a od 1970 do 1972 r. przewodniczącym Rady Państwa.