Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861) książę, polityk i poeta; uczestniczył w wojnie 1792 r. później współpracował z carem Aleksandrem I i piastował wysokie stanowiska we władzach rosyjskich (m.in. ministra spraw zagranicznych); odegrał ważną rolę na kongresie wiedeńskim; w latach 1815-30 był członkiem Rady Administracyjnej w Królestwie Polskim; w czasie powstania listopadowego był prezesem Rządu Narodowego; po upadku powstania wyemigrował do Francji i stanął na czele Hotelu Lambert - prowadził zakrojoną na dużą skalę działalność dyplomatyczną, dążąc do wyzwolenia Polski przy pomocy rządów państw zachodnich.