Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Dąbrowski Jarosław (1836-1871) polski działacz wojskowy i generał francuski; jako porucznik artylerii rosyjskiej brał udział w walkach na Kaukazie; W latach 1859–1861 studiował w Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; od 1862 r. służył w 6 Dywizji Piechoty w Warszawie; natychmiast przystąpił do konspiracji - został członkiem Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego oraz naczelnikiem Warszawy; opracował plan wybuchu powstania; w 1862 r. został uwięziony i skazany na katorgę, ale zdołał zbiec i udał się na emigrację do Paryża, gdzie organizował Komitet Zjednoczenia Emigracji Polskiej; w 1871 r. uczestniczył w rewolucji w Paryżu w maju 1871 r. został dowódcą naczelnym wojsk Komuny Paryskiej; zginął na barykadzie Montmartre 23 V 1871 r.