Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

 

Denikin Anton (1872-1947) – rosyjski generał; uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz w I wojnie światowej; po rewolucji lutowej został zastępcą szefa sztabu Naczelnego Dowództwa oraz dowódcą Frontu Zachodniego i Południowo-Zachodniego; uczestniczył w zamachu Korniłowa, a po wybuchu rewolucji październikowej w grudniu 1917 r. udał się nad Don, gdzie utworzył 60-tys. tzw. Armię Ochotniczą; po śmierci Korniłowa został dowódcą wojsk kontrrewolucyjnych; po klęsce pod Orłem wycofał się na Krym, a 4 IV 1920 r. zrezygnował z dowództwa na rzecz Wrangla i udał się na emigrację do Francji.