Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Roman Dmowski
Roman Dmowski

Dmowski Roman (1864-1939). Działacz i pisarz polityczny. Współtwórca i czołowy ideolog narodowej demokracji. Działał w Związku Młodzieży Polskiej "Zet" i Lidze Polskiej, którą wspólnie z Zygmuntem Balickim w 1893 r. przekształcił w Ligę Narodową. Twórca podstaw teoretycznych ideologii nacjonalistycznej - autor "Myśli nowoczesnego Polaka". Współorganizator Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Poseł do rosyjskiej II III Dumy Państwowej. Przed wojną zwolennik koncepcji połączenia wszystkich ziem polskich pod rosyjskim protektoratem i autonomii dla Królestwa Polskiego. W czasie I wojny światowej zwolennik orientacji prorosyjskiej. Współtwórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Delegat na konferencję pokojową w Paryżu (1919). Przeciwnik Józefa Piłsudskiego.  Poseł na sejm (1919-1922). Założył Obóz Wielkiej Polski i zainicjował utworzenie Stronnictwa Narodowego.