Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Drakon - działający w VII w. p.n.e. prawodawca ateński, który na żądanie ludu domagającego się ukrócenia samowoli urzędników ok. 621 r. p.n.e. dokonał kodyfikacji ateńskiego prawa zwyczajowego; ustanowione przez niego prawo charakteryzowało się wyjątkową surowością kar - stąd określenie „drakońskie prawa”.