Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Dzierżyński Feliks (1877-1926). Działacz polskiego i rosyjskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. Jeden z czołowych przywódców Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. W latach 1912-1917 więziony przez carat. Uczestnik rewolucji październikowej.  Sprawował urząd przewodniczącego Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka - późniejsze NKWD). Kierowany przez niego urząd stosował terror i zbrodnicze metody działania. W latach 1921-1924 komisarz ludowy komunikacji, a następnie przewodniczący Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej ZSRR.