Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

gen August Fieldorf August

Fieldorf August Emil, pseud. Nil (1895-1953) - generał Wojska Polskiego; w latach 1914-1917 służył w Legionach Polskich i działał w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), a w 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim; w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. dowodził 51 pułkiem piechoty; podczas okupacji należał do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie Armii Krajowej (AK) - od 1942 r. był komendantem obszaru AK Białystok,  w latach 1942-44 - komendantem Kedywu Komendy Głównej AK, a w latach 1943-44 należał do Kierownictwa Walki Podziemnej; od lutego do lipca 1944 r. był komendantem głównym organizacji „Nie”, a od października 1944 do stycznia 1945 r. - zastępcą dowódcy Armii Krajowej. W latach 1945-47 był internowany w ZSRR (nie został rozpoznany); po powrocie do kraju w 1950 r. został podstępnie uwięziony przez władze komunistyczne  i w 1952 r. skazany na śmierć.