Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Henning-Michaelis Eugeniusz de (1863-1939) – generał lejtnant armii rosyjskiej oraz generał dywizji Wojska Polskiego; w latach 1900-1901 uczestniczył w rosyjskiej interwencji w Chinach, a w latach 1904-1905 w wojnie rosyjsko-japońskiej; przed wybuchem I wojny światowej został komendantem Twierdzy Dęblin;  podczas I wojny światowej walczył na froncie niemieckim i austriackim; po rewolucji październikowej organizował i dowodził III Korpusem Polskim na Ukrainie, a po jego rozbrojeniu przez Austriaków został naczelnym inspektorem Wojska Polskiego na Ukrainie; do Wojska Polskiego został przyjęty 18 I 1919 r.; w VII i VIII 1920 kierował Komitetem Fortyfikacyjnym w obronie Warszawy przed bolszewikami; od sierpnia 1920 do sierpnia 1921 był wiceministrem spraw wojskowych, a następnie – do maja 1922 – szefem Administracji Armii; w 1923 r. został przeniesiony w stan spoczynku; 14 IX 1939 r. został zamordowany przez patrol niemiecki.