Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Jan Hunyady (ok. 1385-1456) - wybitny wódz węgierski, przywódca węgierskiego stronnictwa, które w 1440 r. wprowadziło na tron węgierski Władysława Jagiellończyka; pokonał Turków  w 1442 r. pod Vaság i w 1443 r. pod Niszem; po klęsce armii węgierskiej pod Warną w 1444 r. i śmierci króla Władysława został regentem Węgier; w 1448 r. dowodzona przez niego armia została pobita na Kosowym Polu; w 1453 r. ustąpił z regencji i objął urzędy wojewody siedmiogrodzkiego i naczelnego hetmana; w 1456 r. pokonał Turków pod Belgradem.