Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Jan Hus (1369-1415) - czeski reformator religijny, kaznodzieja, pisarz oraz wykładowca i rektor na uniwersytecie praskim; będąc pod wpływem Jana Wiklefa Hus krytykował władzę polityczną papieży, niektóre obrzędy religijne oraz dogmaty o łasce i sakramentach; swoje poglądy wyłożył w 1409 r. w dziele De Ecclesia; w tym samym roku został ekskomunikowany przez papieża Jana XX; od wyroku odwołał się do soboru powszechnego i w 1414 r., wyposażony w list żelazny króla czeskiego Wacława IV przed trybunał soboru w Konstancji, gdzie został uwięziony i skazany na karę śmierci przez spalenie na stosie - wyrok wykonano w 1515 r.; jego zwolennicy nazywali siebie husytami.