Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Jan I Olbracht (1459-1501) - syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; książę głogowski, a od 1492 r. król Polski - panował tylko w Koronie (na Litwie rządził jego brat Aleksander); swoje rządy opierał na szlachcie; w 1496 r. wydał statut piotrkowski, na mocy którego nastąpiło ostateczne przywiązanie chłopa do ziemi; przyłączył do Polski księstwa płockie i zatorskie; w 1497 r. zorganizował wyprawę do Mołdawii, która doprowadziła do wojny z Turcją i klęski wojsk polskich pod Koźminem na Bukowinie.