Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Jankowski Jan Stanisław (1882-1953) - polski polityk; przed wybuchem I wojny światowej należał do Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Ligi Narodowej oraz współtworzył Narodowy Związek Robotniczy.

W 1920 r. współtworzył Narodową Partię Robotniczą, a od 1937 r. należał do Stronnictwa Pracy; w okresie międzywojennym był posłem na sejm oraz dwukrotnie (w 1921 i 1926 roku) ministrem pracy i opieki społecznej.

Podczas okupacji działał konspiracji - od 1941 r. był dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki  Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj, a w latach 1943-45 - Delegatem Rządu RP na Kraj. W 1945 r. został podstępnie uwięziony przez NKWD i skazany w tzw. procesie szesnastu w Moskwie na 8 lat więzienia - zmarł w 1953 r. podczas obywania kary.