Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Joffre Joseph (1852-1931) – marszałek francuski; początkowo służył w wojskach kolonialnych, a w 1911 r. został szefem Sztabu Generalnego; po wybuchu I wojny światowej został dowódcą wojsk francuskich na froncie północnym i północno-wschodnim i odniósł zwycięstwo w pierwszej bitwie nad Marną; od 2 XII 1915 do 12 XII 1916 r. był naczelnym wodzem armii francuskiej, a następnie doradcą Komitetu Obrony Państwa; wiosną 1917 r. stał na czele misji, która zawarła układ wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi.