Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Kniaziewicz Karol (1762-1842) – generał brygady, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. i insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.; po upadku powstania kościuszkowskiego udał się na emigrację do Francji, gdzie współtworzył Legiony Polskie; jako dowódca I Legii odznaczył się w bitwie pod Hohenlinden; gdzie objął dowództwo I legii; w latach 1799-1801 dowodził Legią Naddunajską; po pokoju w Luneville na znak protestu przeciw polityce Napoleona wobec Legionów Polskich podał się do dymisji i wrócił na Wołyń; uczestniczył w wyprawie Napoleona na Rosję w 1812 r., podczas powstania listopadowego (1830-1831) przebywał na emigracji i pełnił rolę nieoficjalnego przedstawiciela rządu powstańczego. po upadku powstania na emigracji współpracował z księciem Adamem Czartoryskim.