Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Kopański Stanisław (1895-1976) - generał dywizji Wojska Polskiego; w czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej; w listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i służył na różnych stanowiskach w jednostkach artylerii; w okresie międzywojennym odbył studia w Wyższej Szkole Wojskową w Paryżu - po jej ukończeniu pełnił różne stanowiska dowódcze; w czasie kampanii wrześniowej był na stanowisku oddziału operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza; w  1940 r. organizował Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich w Syrii, którą dowodził w czasie jej walk w Tobruku i pod El-Ghazala; w 1942 r. po przekształceniu SBSK w 3 Dywizję Strzelców Karpackich objął nad nią dowództwo; a w 1943 r. został szefem sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; po wojnie pozostał na emigracji - w latach 1946-1948 był inspektorem Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.