Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Korniłow Ławr (1870-1918) – rosyjski generał;  uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej; po wybuchu I wojny światowej dowodził dywizją piechoty, w maju 1915 r. podczas bitwy pod Gorlicami dostał się do niewoli austriackiej, z której zbiegł w lipcu 1916 r.; od marca 1917 r. dowodził piotrogrodzkim okręgiem wojskowym, a następnie 8 Armią, Frontem Południowo-Zachodnim; 19 lipca 1917 r. został mianowany przez Aleksandra Kiereńskiego naczelnym wodzem; w VIII 1917 r. zainicjował zamach na rząd Kiereńskiego –  zamach zakończył się niepowodzeniem, ale spowodował upadek Rządu Tymczasowego i ułatwił przejęcie władzy przez bolszewików; po wybuchu rewolucji październikowej zorganizował nad Donem Armię Ochotniczą; zginął w czasie szturmu na Jekaterynodar.