Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Włodzimierz Iljicz Lenin
Włodzimierz Iljicz Lenin

Lenin Włodzimierz Iljicz – Władimir Iljicz Uljanow (1870-1924) – rosyjski rewolucjonista i przywódca ruchu komunistycznego; teoretyk marksizmu i pierwszy przywódca Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; za działalność rewolucyjną w 1897 r. został zesłany na Syberię; w 1903 r. na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji doprowadził do jej podziału na bolszewików, nad którymi objął kierownictwo, i mienszewików; w czasie I wojny światowej przebywał w Szwajcarii; do Petersburga wrócił po rewolucji lutowej 1917 r.; 17 XI 1917 r. przejął kierownictwo zbrojnego puczu bolszewickiego w Piotrogrodzie i zapoczątkował rewolucję październikową; został przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych;  w III 1919 r. uczestniczył w utworzeniu Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu); w 1921 r. wprowadził program gospodarczy pod nazwą Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP); w 1922 r. zainicjował utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Ludowych, nad którym objął kierownictwo; wywarł ogromny wpływ na ukształtowanie się totalitarnego modelu ustrojowego  państwa komunistycznego; dokonał modyfikacji doktryny marksowskiej polegającej na jej dostosowaniu do warunków panujących w Rosji – przeszła do historii jako marksizm-leninizm;