Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ludendorff Erich (1865-1937) – niemiecki generał; w latach 1908-1914 był szefem Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego, a w czasie I wojny światowej piastował stanowiska szefów sztabów armii niemieckich na froncie wschodnim, a od 3 IX 1914 r. jako szef sztabu wojsk niemieckich na froncie wschodnim faktycznie kierował operacjami niemieckimi na froncie wschodnim; od 29 VIII 1916 r. jako I kwatermistrz generalny wraz z Hindenburgiem kierował działaniami wojskowymi armii niemieckiej i wywierał duży wpływ na decyzje rządu niemieckiego; ustąpił ze stanowiska 25 X 1918 r. w związku z niepowodzeniami armii niemieckiej na froncie zachodnim; w okresie międzywojennym stał się gorącym zwolennikiem ruchu faszystowskiego.