Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Lwow Gieorgij (1861-1925) – rosyjski prawnik i polityk o orientacji liberalnej, członek partii kadetów; do Partii Konstytucyjno-Demokratycznej wstąpił w 1905 r., a rok późnej z ostał wybrany z jej ramienia do Dumy; 15 III 1917 r. został pierwszym szefem liberalnego Rządu Tymczasowego, utworzonego w wyniku zwycięstwa rewolucji lutowej; rząd Lwowa przeprowadził reformy liberalne w Rosji – wolność prawy, swobodę zrzeszania i ogłosił amnestię; po zakończonej porażką ofensywie na froncie wschodnim, przekazując 20 lipca 1917 funkcję premiera Aleksandrowi Kiereńskiemu, który dotychczas pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i wojny; po rewolucji październikowej przebywał na emigracji we Francji.