Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Maczek Stanisław (1892–1994), generał Wojska Polskiego; w latach 1914–18 służył w armii austriackiej, a od 1918 w Wojsku Polskim - uczestniczył w walkach polsko-ukraińskich i wojnie polsko-bolszewickiej;

W okresie międzywojennym był dowódcą 7 Dywizji Piechoty, a od 1938 dowódcą 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, którą dowodził podczas kampanii wrześniowej w 1939 r..

Po przekroczeniu granicy polsko-węgierskiej z większością żołnierzy przedostał się do Francji, gdzie powierzono mu organizację i dowództwo 10 Brygady Kawalerii Pancernej, którą dowodził podczas kampanii niemiecko-francuskiej w 1940 r.; po kapitulacji Francji wraz z częścią żołnierzy przedostał się do Wielkiej Brytanii; w latach 1942-45 był organizatorem i dowódcą 1 Dywizji Pancernej, którą dowodził w walkach we Francji, Belgii, Holandii i północno-zachodnich Niemczech.

Po wojnie przebywał na emigracji; zmarł w 1994 r. w Edynburgu.