Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Marks Karol/Karl Heinrich Marx (1818-1883) – niemiecki ekonomista, filozof i działacz rewolucyjny, twórca socjalizmu naukowego i tzw. materializmu historycznego, czyli doktryny przedstawiającej historię jako proces przebiegający zgodnie z określonymi prawami w kierunku z góry przewidzianego celu; w 1847 r. wstąpił wraz z Fryderykiem Engelsem wstąpił do Związku Komunistów i wraz z nim napisał i w 1848 r. ogłosił  Manifest komunistyczny; w 1864 r. współorganizował I Międzynarodówkę, której został przywódcą; pomnikowym dziełem Karola Marska był Kapitał, w którym poddał szczegółowej analizie ekonomikę społeczeństwa kapitalistycznego.