Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Mickiewicz Adam (1798-1855) najwybitniejszy poeta polskiego romantyzmu oraz działacz patriotyczny; rzecznik radykalnych idei społecznych i narodowowyzwoleńczych, w tym mesjanistycznych; był współzałożycielem Towarzystwa Filomatów; w latach 1824-29 przebywał na zesłaniu w Rosji, a następnie na emigracji –  głównie w Paryżu; w latach 1841-44 był profesorem w Collége de France, a w 1849 redaktorem „Tribune de Peuples”; w 1848 r. utworzył Legion Polski; najważniejsze jego dzieła literackie to: Oda do młodości, ballady, Sonety Krymskie, powieści poetyckie –  np. Konrad Wallenrod, poemat dramatyczny Dziady i poemat Pan Tadeusz.