Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Moltke Helmuth Karl von (1800-1891) – pruski feldmarszałek; w latach 1848-88 był szefem Sztabu Generalnego, który przekształcił w faktyczny organ kierowniczy armii; kierował zwycięskimi kampaniami przeciwko Danii w 1864 r, Austrii w 1866 r. i Francji w 1870-71 r.; po zjednoczeniu Niemiec przeprowadził unifikację armii niemieckiej w oparciu o wzorce pruskie.