Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ned Ludd – tkacz pochodzący z okolic Leicester, który prawdopodobnie ok. 1779 r. dokonał zniszczenia nowoczesnych krosien, uznając ich rozpowszechnienie za przyczynę pogarszania się sytuacji robotników w Anglii; ten akt sabotażu stał się inspiracją dla całego ruchu, polegającego na niszczeniu maszyn, nazwanego od jego imienia luddyzmem.