Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Orzeszkowa Eliza (1841-1910) – polska pisarka i publicystka; w 1863 r. uczestniczyła w akcjach powstańczych; od 1869r. mieszkała w Grodnie, gdzie założyła księgarnię wydawniczą; początkowo była silnie związana z pozytywizmem – w tym duchu napisała m.in. powieści: Na prowincji (1870), i Pan Graba (1872); w powieści Marta (1873) wystąpiła z krytyką społeczno-obyczajowej dyskryminacji kobiet, a w powieści Meir Ezofowicz - postulowała asymilację Żydów; największy rozgłos przyniosły jej powieść Nad Niemenem (1888) oraz zbór opowiadań  Gloria victis (1910).