Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Osóbka-Morawski Edward (1909-1997) - działacz polityczny; w 1928 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej; podczas okupacji działał w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów; w 1944 r. wszedł w skład Krajowej Rady Narodowej oraz objął funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, którą łączył ze stanowiskami szefa resortu spraw zagranicznych, szefa resortu rolnictwa i szefa resortu reform rolnych; następnie 31 XII 1944 r. objął funkcję premiera Rządu Tymczasowego, a w czerwcu 1945 r. - premiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej; w latach 1947-49 był ministrem administracji publicznej; działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, przyczyniając się  do jej połączenia w 1948 r. z Polską Partią Robotniczą w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.