Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Padlewski Zygmunt (1835-1863)  generał polski i jeden z organizatorów powstania styczniowego; ukończył Korpus Kadetów i Akademię Artylerii w Petersburgu; w 1861 r. wyjechał do Paryża, a następnie wykładał w polskiej szkole w Genui i Cuneo; w 1862 r. wrócił do Polski i zaangażował w prace Centralnego Komitetu Narodowego; był kandydatem na naczelnego dowódcę wojsk powstańczych; 17 I 1863 r. objął komendę nad formującym się w Puszczy Kampinowskiej zgrupowaniem partyzanckim; po wybuchu powstania działał w Płockiem  w III stoczył bitwy pod Myszeńcem, Drążdżewem i Radzanowem; został aresztowany i rozstrzelany 15 V 1863 r. w Płocku.