Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Paweł Włodkowic (ok. 1370-1435) - polski kapłan, uczony i prawnik, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; reprezentował Polskę podczas procesu polsko-krzyżackiego w Budzie i na soborze w Konstancji, gdzie wystąpił z głośnym traktatem O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, w którym potępił nawracanie pogan siłą i podważył sens istnienia zakonu krzyżackiego w Prusach; Paweł Włodkowic wraz ze Stanisławem ze Skarbimierza był twórcą tzw. polskiej szkoły prawa wojny.