Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Potworowski Gustaw (1800-1860) – wielkopolski ziemianin i działacz polityczny; jeden z organizatorów pracy organicznej w latach 30-ych XIX w. – finansował instytucje społeczne; podczas Wiosny Ludów w 1848 r. działał w Komitecie Narodowym i tajnym Rządzie Tymczasowym; w latach 1848-50 był prezesem Koła Polskiego w sejmie pruskim.