Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Przybyszewski Stanisław (1868-1927) – polski pisarz, w latach 1889-98 był związany ze środowiskiem europejskiej bohemy – gł. w Niemczech i Norwegii; był jednym z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej; napisał manifest Confiteor (1899), który stał się programem Młodej Polski i stał się inspiratorem i przywódcą krakowskiego środowiska literackiego; pisał powieści – np. Homo sapiens (1895-96) i dramatów – np. Śnieg (1903); ponadto tworzył poematy prozą, eseje oraz napisał wspomnienia Moi współcześni; Przybyszewski był w latach 1898-1900 redaktorem krakowskiego „Życia”, a ponadto współpracował z poznańskim „Zdrojem”.