Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Rydz-Śmigły Edward (1886-1941). Artysta malarz i polityk, marszałek Polski. Działacz Związku Strzeleckiego, a podczas I wojny światowej uczestnik walk Legionów Polskich. Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-1918). Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej - dowódca 3. armii, a następnie dowódca Frontu Płd.-Wsch., później Frontu Środkowego. Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Po jego śmierci został generalnym inspektorem sił zbrojnych, a w 1936 r. marszałkiem Polski. Podczas kampanii wrześniowej pełnił funkcję Naczelnego Wodza. 17 IX 1939 r. wraz z całym rządem przeszedł do Rumunii, gdzie został internowany. Zbiegł w 1940 r. i wrócił do kraju, gdzie zmarł w 1941 r.