Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Samsonow Aleksandr (1859-1914) – generał rosyjski, dowódca armii w I wojnie światowej;  w latach 1877-1878 uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej, w 1900 r. uczestniczył w tłumieniu powstania bokserów w Chinach, a w latach 1904-1905 w wojnie rosyjsko-japońskiej; w roku 1906 Samsonow został szefem sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego a później rządcą w Turkmenistanie; Na początku I wojny światowej został dowódcą atakującej Prusy Wschodnie 2. Armii rosyjskiej; po początkowych sukcesach 2. Armia została rozgromiona w bitwie pod Tannenbergiem przez siły niemieckie, dowodzone przez Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa, a Samsonow popełnił samobójstwo.