Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Smoleński Władysław (1851-1926) – polski historyk i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiej szkoły historycznej; specjalizował się w badaniach XVIII i XIX wieku; prowadził tajne wykłady w warszawskich pensjach  żeńskich oraz na tzw. Uniwersytecie Latającym; od 1903 r. był członkiem Akademii Umiejętności, a później  Polskiej Akademii Naukowej oraz członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; autor prac: Przewrót umysłowy w Polsce w wieku XVIII (1891), Dzieje narodu polskiego... (1897-98) oraz Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII (1917).