Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Smolka Stanisław (1854-1924) – historyk polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Akademii Umiejętności; Smolka był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli krakowskie szkoły historycznej, a jednocześnie zwolennikiem koncepcji Joachima Lelewela; badał historię polskiego średniowiecza – jego główne prace to: Henryk Brodaty... (1872), Mieszko Stary i jego wieku (1881) oraz historię  XIX wieku – Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym (1907)