Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Stanisław Leszczyński (1677-1766) - syn podskarbiego wielkiego Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich, wojewoda poznański, król polski w latach 1704-11 i 1733-36; Stanisław Leszczyński był przeciwnikiem Augusta II Mocnego, podczas wojny północnej w 1704 r. pod naciskiem króla szwedzkiego, Karola XII został wybrany na króla Polski, ale po jego klęsce pod Połtawą musiał opuścić kraj; po śmierci Augusta II Mocnego dzięki poparciu króla Francji, Ludwika XV w 1733 r.  został ponownie wybrany na króla Polski; jego elekcja doprowadziła do wybuchu wojny sukcesyjnej polskiej, w wyniku której został zmuszony przez wojska carskie i saskie do ponownego opuszczenia Polski i abdykował w 1736 r.; otrzymał w dożywocie księstwo lotaryńskie; był autorem dzieła Głos wolny wolność ubezpieczający.