Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Stojałowski Stanisław (1841-1911) – ksiądz i chrześcijański działacz społeczny; propagował oświatę ludową, tworzył kółka rolnicze, angażował galicyjskich chłopów do udziału w życiu politycznym, głosił panslawizm; od roku 1875 wydawał i redagował lwowskie dwutygodniki ludowe „Wieniec” i „Pszczółka”, w 1896r. założył Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe; w latach 90-ych XIX w. zbliżył się do socjaldemokratów Ignacego Daszyńskiego, a w 1897 r. przyjął stanowisko ugodowe wobec rządu austriackiego; w 1898 r. został posłem do parlamentu w Wiedniu.