Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Świętochowski Aleksander (1849-1938) – polski historyk, publicysta i krytyk literacki, czołowy ideolog pozytywizmu warszawskiego – autor manifestu pozytywistycznego My i wy (1871) oraz takich utworów programowych, jak: Praca u podstaw (1873), Wskazania polityczne (1882); ponadto był redaktorem i publicystą takich pism, jak „Przegląd Tygodniowy”, „Nowiny” i „Prawda”; w 1904 r. założył Związek Postępowo-Demokratyczny, a w 1906 Towarzystwo Kultury Polskiej; tworzył dramaty o tematyce filozoficzno-moralnej i historiozoficznej, nowele oraz opracowania naukowe z zakresu historii idei.