Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Szujski Józef (1835-1883) – polski historyk, poeta, dramaturg i działacz polityczny; był jednym z przywódców krakowskich konserwatystów – tzw. stańczyków i współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej; był współautorem Teki Stańczyka (1868-69) i jednym z założycieli „Przeglądu Tygodniowego”; pisał historyczne opracowania naukowe – np. Dzieje Polski... (t. 1-4, 1862-66), Kilka prawd z dziejów naszych (1867) oraz poezję i dramaty; Józef Szujski uczestniczył w powstaniu styczniowym, w latach 1866-83 był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego, w latach 1867-81 posłem do parlamentu austriackiego, a w latach 1881-83 był członkiem austriackiej Izby Panów.