Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Traugutt Romuald (1825-1864) – generał, dyktator powstania styczniowego; w latach 1845-62 służył w armii carskiej – uczestniczył w interwencji wojsk rosyjskich na Węgrzech w 1849 r., a w latach 1853-56 w wojnie krymskiej; w 1862 r., będąc w stopniu podpułkownika, wystąpił z wojska; w pierwszym okresie powstania dowodził oddziałem powstańczym na Polesiu; w VIII 1863 r. został mianowany na stopień generała i z ramienia Rządu Narodowego wyjechał z misją dyplomatyczną na Zachód; od 17 X 1863 r. był dyktatorem powstania – odbudował centralne władze powstańcze i zreorganizował oddziały powstańcze w korpusy; został aresztowany w nocy z 10 na 11 XII 1863 r. i stracony 5 VIII na stokach Cytadeli warszawskiej.